Styreleder og soppsakkyndig.

Vi gratulerer Guli Darisiro med bestått soppsakkyndig prøve!

I dag bestod styreleder, Guli Darisiro, prøven for soppsakkyndige. Dermed har Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening to soppsakkyndige i styret. Foreningen gleder oss stort over Guli sin innsats og kunnskap. Sammen med at vi øker antall sertifiserte soppkontrollører i foreningen.

Vi ser frem i mot å kunne tilby flere soppkontroller og turer med flinke soppsakkyndige turledere.

Gratulerer med bestått eksamen og tittelen soppsakkyndig Guli!!