Bygdas fjerdeklassinger lærer å bli detektiver i skogen.

Hilde Diesen fra Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening stilte opp på temadag på Vestgårdsstua, for å lære barna om sopp, nyttevekster og detektivarbeid.

Flere lokale foreninger og Marker kommune var med å arrangere en spesiell skoledag for 35 fjerdeklassinger ved Marker skole. Temadagen ble arrangert 8 september og tema var barnas identitet til bygda si. Barna tilbragte skoledagen ved Vestgårdstua, der de fikk lære mer om bygdas historie og tradisjonene der. Foreningene som deltok på arrangementet var Stiftelsen Ørje Brug, Marker Historielag, Marker Bygdekvinnelag og Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening.

Aktiviteter som barna fikk ta del i var tradisjonell matlaging i bakeovn, håndarbeid, håndverk, gamle leker og kunnskap om sopp og nyttevekster.

Utdrag fra avisartikkelen:

«Hilde Diesen som sitter i styret i Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening, fortalte elevene hvor mye godt og spiselig du kan finne i skogen. Det gjelder bare å være litt detektiv og lete opp skattene; noen typer sopp er gode matsopper, mens andre er svært giftige.

– Det er kjempeviktig for ungene å lære om skog og vann og ressursene som finnes der, sier Hilde Diesen.

– Dere kan greie dere helt fint uten å gå i butikken, ved å sanke sopp og bær og drive litt jakt og fiske, slo hun fast».

Les hele avisartikkelen fra Smaalenene her

Bygdas fjerdeklassinger syns det var moro og litt spennende å lære om sopp og planter, og gikk ivrig inn i rollen som sopp-detektiver.

Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening har stort fokus på barne- og familievennlige aktiviteter.

Følg med på vår kalender for kurs og arrangementer om dine barn ønsker å lære mer om sopp og nyttevekster.

Fotograf: Dag Andersen