Flere sertifiserte soppkontrollører i Indre Østfold.

Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening øker antall soppkontrollører.

Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening startet med 2 soppkontrollører i 2021, som i 2022 ble redusert til 1. Dermed var årets utsikt for å ha kapasitet nok til mange lokale soppkontroller, svekket i starten av året. Styreleder gikk inn for å løse dette, og foreningen fikk to nye soppsakkyndige som hadde lyst å fortsette arbeidet i vår region, Andreas Tangen og Marie Feiring. Før soppsesongen kom i gang, hadde foreningen nå 3 soppkontrollører og aktivitetene kunne starte. Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening har arrangert nybegynnerkurs og hatt flere soppkontroller på Ørje og i Askim.

Ekstra gledelig for foreningen og lokale medlemmer, er at det ved høstens soppsakkyndigprøver, ble 2 nye soppsakkyndige kontrollører som ønsker å bidra fremover. Gratulerer med bestått soppsakkyndigprøve Lena Jönsson og Ingrid Indergaard.

Styret ser frem i mot å øke aktivitetstilbudet med vår flotte fagsterke stab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Guli Darisiro, Andreas Tangen, Lena Jönsson, Ingrid Indergaard og Marie Feiring.